Kontaktujte nás: Kralupy 724700231 / Velvary 737414810 | info@tiger-jiujitsu.cz

Kurz sebeobrany pro ženy level I - základní.

 

Kurz sebeobrany byl zakončen závěrečnou lekcí 25.3.2018. O dalších kurzech Vás budeme informovat zde a na https://www.facebook.com/TigerJiuJitsu/

Základní informace o kurzu níže.

Kurz připravujeme za podpory města Kralupy a je koncipován na 4x4 hodiny + závěrečná lekce „v plném nasazení“.

 

Kurz vede PhDr. Matěj Novák a Martina Klímová, kteří pořádají kurzy sebeobrany již od roku 2003. Tým doplňují jako asistenti členové Tiger – Jiu Jitsu, kteří všichni trénují bojová umění několik let. Díky tomu budou mít účastnice kurzu zajištěnu „individuální péči“. Pro zachování efektivity výuky je počet účastnic omezen na dvacet.

Kurz je navržen tak, aby jeho účastnice získaly základní orientaci a následně schopnost se bránit v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu s potencionálním útočníkem. Tedy v situacích, kdy hrozí nebezpečí v podobě obtěžování (s předcházejícími verbálními útoky). Více jak 70% útoků na ženy je prováděno osobou známou! Tedy vedeno z blízké vzdálenosti. Pokud zvládnete řešit konfliktní a sebeobranné situace, kdy útočníkem je osoba známá, budete schopny zvládnout i většinu situací, kdy by byla útočníkem osoba neznámá.

V průběhu kurzu se naučíte rozeznat a vyhodnotit míru ohrožení Vaší bezpečnosti již z verbálních a neverbálních projevů potencionálního útočníka. Ze samotné fyzické sebeobrany se naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich použití v několika situacích s postupně se zvyšující mírou fyzického a psychického zatížení. Předpokládáme, že zájemkyně jsou naprostí laici, proto je praktická výuka založena na výuce jednoduchých technik a postupů založených na přirozených obranných reakcích.

Výuka je individuálně přizpůsobena dle schopností a dovedností každé účastnice. Účastnice kurzu mají možnost si vyzkoušet všechny scénáře v maximálním nasazení na instruktorech, kteří jsou vybaveni ochrannými prostředky včetně speciálních obleků. Tento speciálně vyrobený oblek zabrání zranění jak účastnice kurzu, tak instruktora samotného i při plném nasazení. Díky tomu je možné útok i obranu vést značnou intenzitou a získat tak jedinečný prožitek blížící se psychickému a fyzickému vypětí při reálném konfliktu.

Teorie je zaměřena na prevenci a výklad několika zásad, jejichž dodržování Vám pomůže předejít nebo včas rozeznat a analyzovat potenciální nebezpečí. Teorie je provázána s taktikou a technikou řešení konfliktní a sebeobranné situace.

POZN: Pokud by měli zájem o tento kurz dívky ve věku 15 až 17 let, je to možné pouze po dohodě s rodiči a vyžadujeme účast matky na výuce. Mužům na výuku není vstup povolen.

ODKAZY:

Popis kurzu

Článek o prvním kurzu v Kralupech

Hodnocení účastnic

Video ze závěrečné hodiny druhého kurzu v Kralupech

Informace o lektorovi Matěj Novák

Facebook Tiger – Jiu Jitsu

 Děkujeme za podporu městu Kralupy nad Vltavou.