Kontaktujte nás: Telefon: Kralupy +420 724700231 Velvary +420 737414810 | info@tiger-jiujitsu.cz

Kurz sebeobrany pro ženy level I - základní.

 

Prozatím není vypsán termín dalšího kurzu sebeobrany pro ženy. Pokud máte o kurz zájem, můžete nám na sebe nechat kontakt ZDE. Budeme Vás přednostně informovat jakmile bude termín určen.

Kurz připravujeme za podpory města Kralupy a je koncipován na 3x5 hodin plus závěrečná lekce „v plném nasazení“.  Pětihodinová výuka se skládá jak z teorie, tak z praxe a fyzickou zátěž zvládne i běžně zdatná žena.  

Kurz vede Martina Klímová a Jakub Běžel s týmem instruktorů z Tiger - Jiu Jitsu, kteří pořádají kurzy v Kralupech od roku 2013. Metodika výuky je převzata od PhDr. Matěje Nováka, který spolu s Martinou Klímovou pořádá kurzy sebeobrany již od roku 2003. Díky velkému instruktorskému týmu budou mít účastnice kurzu zajištěnu „individuální péči“. Pro zachování efektivity výuky je počet účastnic omezen na dvacet.

Kurz je navržen tak, aby jeho účastnice získaly základní orientaci a následně schopnost se bránit v situacích, v nichž dochází k blízkému až těsnému kontaktu s potencionálním útočníkem. Tedy v situacích, kdy hrozí nebezpečí v podobě obtěžování (s předcházejícími verbálními útoky). Více jak 70% útoků na ženy je prováděno osobou známou! Tedy vedeno z blízké vzdálenosti. Pokud zvládnete řešit konfliktní a sebeobranné situace, kdy útočníkem je osoba známá, budete schopny zvládnout i většinu situací, kdy by byla útočníkem osoba neznámá.

V průběhu kurzu se naučíte rozeznat a vyhodnotit míru ohrožení Vaší bezpečnosti již z verbálních a neverbálních projevů potencionálního útočníka. Ze samotné fyzické sebeobrany se naučíte jednoduché techniky a vyzkoušíte si jejich použití v několika situacích s postupně se zvyšující mírou fyzického a psychického zatížení. Předpokládáme, že zájemkyně jsou naprostí laici, proto je praktická výuka založena na výuce jednoduchých technik a postupů založených na přirozených obranných reakcích.

Výuka je individuálně přizpůsobena dle schopností a dovedností každé účastnice. Účastnice kurzu mají možnost si vyzkoušet všechny scénáře v maximálním nasazení na instruktorech, kteří jsou vybaveni ochrannými prostředky včetně speciálních obleků. Tento speciálně vyrobený oblek zabrání zranění jak účastnice kurzu, tak instruktora samotného i při plném nasazení. Díky tomu je možné útok i obranu vést značnou intenzitou a získat tak jedinečný prožitek blížící se psychickému a fyzickému vypětí při reálném konfliktu.

Teorie je zaměřena na prevenci a výklad několika zásad, jejichž dodržování Vám pomůže předejít nebo včas rozeznat a analyzovat potenciální nebezpečí. Teorie je provázána s taktikou a technikou řešení konfliktní a sebeobranné situace.

POZN: Pokud by měly zájem o tento kurz dívky ve věku 15 až 17 let, je to možné pouze po dohodě s rodiči a vyžadujeme účast matky na výuce. Mužům na výuku není vstup povolen.

ODKAZY:

Popis kurzu

Článek o prvním kurzu v Kralupech

Hodnocení účastnic

Video ze závěrečné hodiny druhého kurzu v Kralupech

Informace o lektorovi Matěj Novák

Facebook Tiger – Jiu Jitsu

 Děkujeme za podporu městu Kralupy nad Vltavou.